Stór seanfhocail - Archive of idioms

Tús maith, leath na hoibre. – A good start & half the job is done.

Is fearr an tsláinte ná an táinte. – Health is better than wealth.

Is maith an t-anlann an t-ocras – Hunger is the best sauce.

Nuair a bhíonn an cat amuigh, bíonn an luch ag rince. – 

When the cat is away the mice do play (or dance!).